Kurss pāriem

5 nodarbību KURSS PĀRIEM

Kā radās ideja šim kursam? Apgūstot sistēmisko pāru terapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā sistēmiskās izglītības institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung, kā arī redzot, cik ļoti pāriem ir nepieciešama telpa kopā būšanai ārpus ikdienas rūpēm, lai runātu par sev svarīgām lietām, dzima doma piedāvāt ne tikai individuālas pāru konsultācijas vai individuālus pašizziņas un pašizaugsmes kursus, bet arī kursu pāru kopīgai izaugsmei.

Kurss balstās uz sistēmiskās konsultēšanas un terapijas pamatprincipu par to, ka katrā sistēmā (pāris – tā ir sistēma) ir visi nepieciešamie resursi, kas vajadzīgi grūtību risināšanai un veselīgai kopā dzīvošanai. Viss, kas sistēmai ir nepieciešams, ir impulss mainīties vai no jauna atklāt savus aizmirstos un vēl neapzinātos resursus.

Informācija par sistēmisko konsultēšanu un terapiju: sistēmiskā konsultēšana attīstījusies no ģimenes psihoterapijas, to izmanto indivīdu, pāru, ģimeņu, uzņēmumu, iestāžu un institūciju konsultēšanā, jo tā uz problēmu/grūtībām raugās plašāk – ņemot vērā kontekstu, paaudžu ietekmi, sistēmas funkcionēšanas specifiku, uzvedības un domāšanas musturus u.c.

KURSA MĒRĶIS: piedāvāt pāriem iespēju izzināt sevi un savu partneri, kā arī attiecību dažādus aspektus, veicināt priekpilnu, interesantu, saskanīgu un uz izaugsmi vērstu pāra kopā būšanu.

KURSS PIEDĀVĀ:
– Vietu un telpu, kur būt kopā bez apkārtējo vērtējuma par to, kā ir pareizi vai nepareizi, kā būtu labāk vai kas noteikti jāmaina,
– Pavadīt laiku kopā ar partneri – jēgpilnās sarunās par pārim svarīgām tēmām (par kurām varbūt ikdienā nav laika vai drosmes runāt), pildot dažādus uzdevumus, kas palīdz ieraudzīt citu (jaunu?) šķautni sevī un partnerī,
– Atklāt jaunus resursus, gūt jaunas atziņas,
– Ļauties jauniem izaicinājumiem un eksperimentiem, lai atklātu ko jaunu vai atcerētos aizmirsto!

Kā kursā nebūs?
– Nebūs teoriju, pamācību un padomu par to, ko jums vajadzētu vai nevajadzētu darīt. To, kas ir svarīgs jums, jūs atklāsiet un izmantosiet paši!
– Nevajadzēs darīt neko piespiedu kārtā un ar varu (piemēram, dalīties savās pārdomās ar citiem pāriem), taču to drīkstēsiet darīt, ja gribēsiet!

Kam kurss patiks? Pāriem, kas vēlas darboties kopā, izzināt sevi un otru, paskatīties no dažādām perspektīvām uz esošo, bijušo un to, kas vēl tikai būs. Kurss saistošs šķitīs tiem pāriem, kas negrib iet uz pāru terapiju, taču grib attīstīties, uzzināt ko jaunu, izaicināt sevi domāt, analizēt un atklāt.

KURSA SATURS: dažādas sistēmiskajā pāru konsultēšanā un terapijā izmantotas metodes, kas sniedz jaunus impulsus, palīdz radīt atšķirību starp esošo un vēlamo, piedāvā paskatīties un jau zināmo no citas perspektīvas.

Šo 5 nodarbību tēmas: atšķirīgais un kopīgais domāšanā/emocijās/rīcībā, individuālā un kopīgā pagātnes pieredze, problēmu risināšanas stratēģijas, pāra bilance, dzīves aktuālās tēmas, pāra kopības izjūta un gaidas, intimitāte, partnerības koncepti, vērtības.

KURSA IEGUVUMI: nevaru apsolīt, ka visi kursa dalībnieki no kursa aizies ar vienādi lielu ieguvumu mugursomu. Mūsu līdzšinējās individuālās un kopdzīves pieredzes ir tik ļoti dažādas, ka grūti iepriekš pateikt, kurš kursa gaitā sniegtais impulss (piedāvātā metode, uzdevums, jautājums) kā tieši katru no dalībniekiem ietekmēs. Taču visas sistēmiskajā pāru konsultēšanā un terapijā izmantotās metodes veicina lielākas sapratnes veidošanos par sevi un partneri, ļauj gūt savas atziņas par esošajiem procesiem, palīdz atrast savus risinājumus dažādiem jautājumiem, veicina kopības izjūtu pārī un to, kas pārim ir vissvarīgākais, – jēgpilnas sarunas. Piedāvātais kursa saturs ir daudzveidīgs un noteikti noderīgs ikvienās partnerattiecībās.

Kā notiek nodarbības? Grupas dalībniekiem (pāriem) tiek doti mērķtiecīgi uzdevumi/jautājumi, tie tiek veikti pāros (tātad, kopā darbojas abi partneri), pēc uzdevuma veikšanas ir iespēja (taču tā nav spiesta lieta) ar saviem novērojumiem, atziņām un piedzīvoto dalīties ar citiem semināra dalībniekiem. Kursa dalībniekiem tiek piedāvāti arī uzdevumi, kas veicami mājās, – tie uztverami kā papildu iespēja un to veikšana ir brīvprātīga.

KURSA AUTORE un VADĪTĀJA: Laura Tidriķe. Kopš 2017. gada Laura apgūst sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung. 2020. gada vasarā Laura pabeigs sistēmiskā konsultanta izglītību un turpinās izglītošanos sistēmiskās psihoterapijas zinībās. Laura ir pedagoģe (maģistra grāds pedagoģijā un doktora grāds filoloģijā) ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju, sākot ar 2019. gadu – arī par sistēmisko konsultēšanu un terapiju.

KURSA NORISES LAIKI:
CETURTDIENU VAKARI, plkst. 18.00-21.00, 1 x mēnesī, kopā 5 nodarbības: 2020. gada 10. septembris, 8. oktobris, 5. novembris, 3. decembris un 2021. gada 7. janvāris. Pieteikties šeit. Brīvo vietu skaits: 4 pāri.

KURSA DALĪBAS MAKSA: vienas nodarbības (3h) cena pārim = 50 EUR, viss kurss pārim = 250 EUR.

VARIANTS A: maksājot visu summu uzreiz, iespējams saņemt 10% atlaidi, tad kurss pārim maksā 225 EUR. Samaksa veicama 10 dienu laikā pēc pieteikšanās.

VARIANTS B: iespējams maksāt pa daļām 2 x 100 EUR un 1 x 50 EUR. Pirmā iemaksa veicama 10 dienu laikā pēc pieteikšanās, otrā daļa – pirms trešās nodarbības, trešā daļa – pirms pēdējās nodarbības.

Dalības maksā ietverts: piecas 3 h garas nodarbības, izdales un radošās darbošanās materiāli, tēja un kāds gardumiņš.

PIETEIKŠANĀS: pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

Ievērībai. Grupā 6 pāri, kursa dalībnieki kursa laikā nemainās. Kavētās nodarbības nav iespējams apmeklēt pie citas grupas, ja vien nav iestājusies Force Majeure.

KURSA NORISES VIETA: Ziedu enerģijas telpās Rīgā, Graudu ielā 61C.

Papildu iespēja. Tā kā Laurai Tidriķei ir plašas zināšanas Baha ziedu terapijā, ir iespēja arī izmanotot šo resursu. Tātad, ja kursa dalībniekiem ir (vai rodas) vēlme kursu papildināt ar Baha ziedu terapiju, tad šāda iespēja tiks nodrošināta, sniedzot ieteikumus Baha ziedu izvēlē. Tātad – Baha ziedu lietošana šajā kursā nav obligāta, taču arī netiek liegta.