Darbošanās jomas

Kopš man ir savs uzņēmums, ar lielu pateicību izbaudu brīvību un iespējas, ko tas sniedz, daru darbus, ko spēju un par ko deg mana sirds un acis, un īstenoju projektus, kuri man šķiet jēgpilni:

  • pedagoģiskais un izglītojošais darbs: piedāvāju seminārus par sistēmisko konsultēšanu, Baha ziedu terapiju, esmu izveidojusi un īstenoju neformālās izglītības programmu “Baha ziedu terapijas praktiķis”,
  • konsultācijas par Baha ziedu terapiju: konsultēju individuālos klientus, pārus un ģimenes par piemērotāko Baha ziedu izvēli izvirzītajam mērķim un individuālajai situācijai,
  • sistēmiskās konsultācijas: piedāvāju sistēmiskās konsultācijas individuālajiem klientiem, pāriem un ģimenēm,
  • radošais darbs un izdevējdarbība: rakstu, tulkoju un izdodu grāmatas,
  • organizatoriskais darbs: organizēju konferences un seminārus ar ārvalstu speciālistu piedalīšanos,
  • u.c.