Izglītība

Kopš 2017. gada – sistēmiskā konsultanta un terapeita izglītība Veinheimas sistēmiskās izglītības un attīstības institūtā Vācijā (IF Weinheim Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung),
2010. gads – ģimenes psiholoģijas un psihoterapijas pamatkurss, SIA Rumas prakse,
2010. gads – konsultēšanas prasmes, psiholoģijas mācību centrs “Līna”,
2007.-2011. gads – dažādi kursi par Baha ziedu terapiju un konsultēšanas prasmēm, Vācija, Austrija, Lielbritānija,
2005. gads – doktora grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte,
1998. gads – maģistra grāds pedagoģijā, Latvijas Universitāte.