Par autoriem

Helga Brüggemann

Helga Brigemane (Helga Brüggemann)
Progresa dizainere, sistēmiskā konsultante un sertificēta diskusiju vadītāja (angļu val. fasilitator) ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi uzņēmumu attīstību konsultēšanā. H. Brigemane piedāvā klientiem mērķtiecīgu attīstību, izmantojot tīklošanas mācības. Viņa specializējusies daudzdimensionālajā organizāciju attīstībā, kur uzmanība tiek pievērsta visām dinamiskā veidojuma “uzņēmums” šķautnēm. Vadot refleksijas un transformācijas procesus, H. Brigemane izmanto savas pamatīgās zināšanas sistēmiskajā konsultēšanā un grupas dinamikā, moderatora izglītību un arī mākslu.
www.systemische-Beratung-Duesseldorf.de

Kristina Ehret

Kristīna Ēreta (Kristina Ehret)
Pedagoģe, sistēmiskā konsultante un terapeite, supervizore un iestāžu konsultante, viengadīgās izglītības programmas „Sistēmiskais konsultants“ docētāja un trenere. Daudzus gadus strādājusi jauniešu atbalsta organizācijās un paralēli īstenojusi
veselības veicināšanas projektus uzņēmumos. Jau astoņus gadus K. Ēreta strādā par sistēmisko konsultanti un terapeiti dažādos kontekstos. Strādājot ar procesiem uzņēmumos, viņas uzmanības centrā ir vadīšana, organizāciju konsultēšana un attīstība, komunikācija un sadarbība. K. Ēretas darba stilu raksturo cieņpilna attieksme un apzinātība komunikācijā, uz procesu un resursiem vērsts darbs, ieinteresētība klientu īstenības konstrukcijās un līdzšinējos risinājumos.
www.systemformen.de
www.akademie-entwicklung.de

Christopher Klütmann

Kristofers Klītmanis (Christopher Klütmann)
Sistēmiskais konsultants, supervizors un iestāžu konsultants, docētājs IF Veinheimas Sistēmiskās izglītības un attīstības institūtā (IF Weinhein Systemische Ausbildung und Entwicklung) un partneris Attīstības akadēmijā (Akademie für Entwicklung). Ilgu laiku strādājis par augstākā līmeņa vadītāju vidēja lieluma uzņēmumos un koncernos, vadījis klientu apkalpošanas nodaļu. Strādājot ar procesiem uzņēmumos, K. Klītmaņa uzmanības centrā ir vadīšana, organizāciju konsultēšana un attīstība, komunikācija un sadarbība. Viņš strādā ar dažāda izmēra sistēmām, izmantojot sistēmiskās un grupu dinamikas metodes, kas vērstas uz risinājumiem un resursiem.
www.akademie-entwicklung.de
www.if-weinheim.de