Pašizziņas un pašizaugsmes kurss

Pašizziņas un pašizaugsmes kurss

No kurienes nāku, kurp dodos?

PAR KURSU: Pašizziņas un pašizaugsmes kursā iekļautas sistēmiskajā konsultēšanā un psihoterapijā izmantotas metodes un uzdevumi: darbs ar dzimtaskoku (genogrammu), skulptūras, sistēmas zieds, dzīves nogriežņi, laika līnija, dzīves grāmata, telpiskas vizualizācijas un daudzas citas metodes.

  1. Izzināsim savas iekšējās daļas un to, kādus uzdevumus tās mums dzīvē dod. Kas ir mūsu spēka avoti un resursi? Kā postošus uzvedības un domāšanas musturus mainīt un radīt jaunus, veselīgus? Kādas ir manas vērtības?
  2. Pētīsim iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu (analizējot dzimtaskoku jeb t.s. genogrammu) no dažādiem aspektiem: paaudžu (iz)dzīvošanas musturi, dzīves moto, dzīves notikumi, resursi utt.
  3. Dažādās metodes piedāvās kursa dalībniekiem risināt savus personiskos jautājumus, paskatīties uz tiem no dažādām perspektīvām, rast savus risinājumus.
  4. Mācīsimies izvirzīt piepildāmus mērķus, radīt pašregulējošu (nevis paškontrolējošu) gribasspēku. Skatīsimies uz jau piedzīvoto, raudzīsimies uz to, kas vēl tikai būs.
  5. Būs metožu daudzveidība, individuāli uzdevumi, uzdevumi pāros un mazās grupās, radoši un pētnieciski uzdevumi. Būs aizraujoši!

ŠĪ KURSA TĒMAS: mana sistēma, genogrammas veidošana, darbs ar genogrammu, manas dzīves aktuālās tēmas, izcelsmes ģimenes vērtības, manas dzīves vērtības, senču mantojuma šķirošana, dzīves laikā uzkrāto resursu apzināšana, identitātes nams, mērķu formulēšana, pašregulējoša gribasspēka radīšana, somatiskie marķieri, mani enerģijas avoti, krīzes un to pārvarēšana, manas personības daļas, problēmas “sistēma” un tās izkārtojums, manas dzīves grāmata, atvadīšanās, rituāli.

Ko iegūsiet, apmeklējot šīs mācības?

  • Apzināsiet savu senču atstāto mantojumu – to, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit un tagad, kā arī gūsiet iespēju izvēlēties, ko saglabāt savā dzīvē un ko – mainīt.
  • Gūsiet iespēju risināt savus jautājumus. Gūsiet sev vērtīgas atziņas.
  • Veicināsiet savas personības izaugsmi, kas balstīta sevis analīzē un iespējā saskatīt savus resursus un pilnveidošanās iespējas.
  • Satiksieties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, mācīsieties no savas un citu pieredzes.

Kam domāts šis kurss? Ikvienam, kurš vēlas izzināt sevi un spert soli tālāk pašattīstībā, dzīvot vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un apzinātāku dzīvi. Tiem, kas atbildes grib meklēt paši, nevis saņemt gatavas receptes, padomus vai norādes pareizai dzīvošanai. Īpaši vērtīgs šis kurss būs cilvēkiem, kas ikdienā atbalsta citus viņu grūtībās. Jo labāk mēs pazīstam sevi, jo labāk varam palīdzēt citiem.

KURSA VADĪTĀJA: Laura Tidriķe. Kopš 2017. gada Laura apgūst sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung. 2020. gada jūnijā Laura pabeigs sistēmiskā konsultanta izglītību un turpinās izglītošanos sistēmiskās psihoterapijas zinībās. Laura ir pedagoģe (maģistra grāds pedagoģijā un doktora grāds filoloģijā) ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju, sākot ar 2019. gadu – arī par sistēmisko konsultēšanu un terapiju.

KURSA NORISES LAIKI 2020./2021. m.g.:

OTRDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): Datumi tiks publicēti drīzumā. Pieteikties šeit.
TREŠDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): Datumi tiks publicēti drīzumā. Pieteikties šeit.

SESTDIENAS GRUPA (plkst. 10.00-17.00): 2020. gada 5. septembrī, 3. un 31. oktobrī, 5. decembrī un 2021. gada 16. janvārī. Pieteikties šeit.

NORISES VIETA: Ziedu enerģijas telpās Rīgā, Graudu ielā 61C.

PIETEIKŠANĀS: pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

Uzmanību! Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (grupā ne vairāk kā 12 dalībnieku). Kavētās nodarbības nav iespējams apmeklēt pie citas grupas, ja vien nav iestājusies Force Majeure.

KURSA DALĪBAS MAKSA:

OTRDIENAS/TREŠDIENAS grupām: vienas nodarbības (3h) cena = 30 EUR, viss kurss = 270 EUR.

A variants: maksājot visu summu uzreiz, saņem 10% atlaidi. Kursa dalības maksa ar atlaidi: 243 EUR. Samaksa veicama ar pārskaitījumu, piesakoties kursam.

B variants: 3 x 90 EUR, pirmā samaksa (ar pārskaitījumu) veicama, piesakoties kursam. Pēc tam – pirms 4. un 7. nodarbības.

SESTDIENAS grupai: vienas dienas (6h) cena = 60 EUR, viss kurss = 300 EUR.

A variants: maksājot visu summu uzreiz, saņem 10% atlaidi. Kursa dalības maksa ar atlaidi: 270 EUR. Samaksa veicama ar pārskaitījumu, piesakoties kursam.

B variants: 2 x 120 EUR + 1 x 60 EUR, pirmā samaksa (ar pārskaitījumu) veicama, piesakoties kursam. Pēc tam – pirms 3. un 5. nodarbības.

INFORMĀCIJA:
Papildu iespēja kombinēt kursu ar Baha ziedu terapiju! Kurss nepiedāvā apgūt Baha ziedu terapiju, taču piedāvā iespēju izmēģināt/sākt/turpināt lietot Baha ziedu esences, kas sniedz mums drošu atbalstu mūsu iecerētajos pārmaiņu procesos. Ja ir vēlēšanās kursu kombinēt ar Baha ziedu terapiju, tad, piesakoties kursam, iespējams par simbolisku cenu (3 EUR/viens gab.) iegādāties 9 individuālos Baha ziedu maisījumus . Individuālā maisījuma cena pēc nodarbības 5 EUR.

Uzmanību! Par nodarbību jāmaksā arī tad, ja tajā nesanāk piedalīties. Grupas dalībnieki visa kursa laikā nemainās.

Dalības maksā ietverts: deviņas 3 h garas nodarbības, izdales un radošās darbošanās materiāli, tēja un kāds gardumiņš.

ATSAUKSMES

– Daudz uzzināju par sevi – par savu dzimtu, par to, kāpēc esmu tāda, kāda esmu, par savām stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un resursiem. Paskatījos uz sevi, savu dzīvi un savām problēmām no cita skatu punkta, un ieraudzīju to visu citā – pozitīvākā gaismā.

– Es ieguvu zināšanas par sevi un savu pasauli, neviltotas emocijas. Pašreizējos krīzes posmos sajutu sevī resursus, kas dabīgā veidā mani uzturēja un dziedēja.

– Apzinājos spēku, kas nāk no manām saknēm.

– Izdevās sakārtot 80% no tā, ar kādu domu nācu. Ieraudzīju sevī lietas, par kurām biju piemirsusi.

– Es apzinājos labāk savus resursus. Dzīves līnijas izkārtojums palīdzēja saprast savas dzīves svarīgākos notikumus, saskatīt sakarības, “Salikt pa plauktiņiem” pagātni.

– Sapratu, ka ir sajūtu antenas un ir jāmācās tās nolasīt. Visvairāk šajā kursā man deva tas, ka ieraudzīju un precīzāk sāku sajust sevi!

– Apbrīnojamā kārtā ļoti daudz deva citu dāmu pieredze un skatījums uz manām tēmām.

– Kurss piedāvā dažādas metodes un instrumentus pašizziņai, dažas no tām paliks manā ikdienas arsenālā.

– Atvēros cilvēkiem. Mācījos pieņemt un mainīt sevi. Katram uzdevumam bija savs devums.

– Visvairāk man šajā kursā deva dzimtas genogrammas veidošana – daudz runāju ar savu mammu, daudz izzināju par savu dzimtu, tas bija interesanti.