Vizualizācijas metodes terapeitiskajā un atbalstošajā darbā

Grāmatas “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” autori
Helga Brigemane, Kristīna Ēreta, Kristofers Klītmanis
aicina uz semināru
SISTĒMISKĀS VIZUALIZĀCIJAS METODES terapeitiskajā un atbalstošajā darbā

2020. gada 25. un 26. maijā

Sistēmiskās vizualizācijas metodes ir iedarbīgs veids, kā palīdzēt klientam padarīt redzamus iekšējos procesus, attēlus, domas, rīcības musturus un rast risinājumu savai situācijai. Savukārt konsultantam un terapeitam šis metožu veids palīdz labāk izprast klienta pasauli, saglabāt novērotāja perspektīvu un neitralitāti. Pāreja no lineārās domāšanas (pirmās pakāpes kibernētika) uz cirkulāro domāšanu (otrās pakāpes kibernētika) ļauj apjaust, cik svarīgi ir strādāt, balstoties uz “nezināšanas”principu. Telpas izmantošana, iekšējo procesu eksternalizācija, izmantojot krāsas, formas, skulptūras un attēlus, ļauj klientam kļūt par savas dzīves ekspertu un palīdz rast pieeju pie saviem (aizmirstajiem) resursiem. Interesanti, ka, strādājot ar vizualizācijas metodēm, pat nemaz nav nepieciešams obligāti nosaukt vārdā tēmu, ar kuru klients grib strādāt, vai zināt problēmas saturu.

Seminārā tiks aplūkotas šādas vizualizācijas metodes:

 • pasūtījumu (gaidu) karuselis,
 • apzinātības rats,
 • darbs ar skulptūrām, izmantojot otrās pakāpes kibernētiku,
 • sistēmas zieds,
 • problēmas-risinājuma izkārtojums,
 • telpas modelis,
 • scenārija tehnika,
 • stratēģiju attīstīšana,
 • darbs ar vizualizācijas enkuriem,
 • struktūras skices ar figūrām,
 • laika līnija,
 • vizualizācijas metodes, ja nav zināms pasūtījuma saturs,
 • pašrefleksija sarežģītās situācijās, kurās jāpieņem lēmums.

Semināra norise: priekšpusdienās: teorija un prakse, dažādi vingrinājumi, pēcpusdienās: darbs trijās grupās, kurās būs iespējams supervīzijas veidā risināt aktuālus jautājumus. Praktiskais darbs tiks papildināts ar teorētiskām zināšanām.
Semināru kopā, pārmaiņus un paralēli vada trīs sistēmiskās konsultēšanas un terapijas speciālisti ar lielu pieredzi, kas nozīmē gan dažādus skatpunktus (kas sistēmiskajā terapijā ir tik būtiski) un daudz dažādu resursu.
Semināra norises laiks: 2020. gada 25. un 26. maijā plkst. 9.00 – 17.00. Dienas laikā paredzēti divi īsi pārtraukumi, kā arī garāks pusdienas pārtraukums.
Semināra norises vieta: Biznesa augstskola TURĪBA, konferenču zāle. Semināra dalībniekiem autostāvvieta – bezmaksas.

Mērķauditorija: terapeitiskā darbā strādājošie – sistēmiskie konsutanti un psihoterapijas speciālisti, ģimenes psihoterapijas speciālisti, kā arī citu psihoterapijas novirzienu speciālisti un psiholoģiskajā vai sociālajā darbā strādājošie,

Dalības maksa:

Piesakoties semināram, spēkā stājas distances līgums, lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu.

Dalības maksā iekļauti semināra materiāli, kafijas pauzes, semināra tulkojums no vācu valodas latviešu valodā, nav iekļautas pusdienas.

Par dalību seminārā būs iespēja saņemt Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības izsniegtu apliecinājumu (12 akadēmiskās stundas).