Vizualizēt problēmas un rast risinājumus uzņēmumos un organizācijās

Grāmatas “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” autori
Helga Brigemane, Kristīna Ēreta, Kristofers Klītmanis
aicina uz semināru
“VIZUALIZĒT PROBLĒMAS UN RAST RISINĀJUMUS uzņēmumos un organizācijās”

2020. gada 27. maijā

Jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, kad no ģimenes psihoterapijas attīstījās sistēmiskā pieeja – konsultēšana un terapija, tā efektīvi tiek izmantota arī uzņēmumos un organizācijās. Šajā seminārā piedāvāsim apgūt sistēmiskās vizualizācijas metodes, kas ir iedarbīgs veids, lai izaicinājuma pilnās situācijās padarītu redzamus iekšējos procesus (idejas, attēlus, domas, rīcības musturus), gūtu jaunu skatpunktu un rastu risinājumu savai situācijai. Skats no ārpuses, kāds tas iespējams, izmantojot vizualizācijas metodes, palīdz paplašināt redzējumu un spēt objektīvāk izvērtēt situāciju. Cirkulārā domāšana, kādu to piedāvā sistēmiskā konsultēšana, palīdz izkļūt ārā no vienvirziena domāšanas un ierastas problēmu risināšanas veida, tā palīdz mums kļūt par novērotājiem, radīt atšķirību procesos un rast jaunu pieeju.

Seminārā tiks aplūkotas šādas sistēmiskās vizualizācijas metodes:

  • problēmas-risinājuma izkārtojums,
  • telpas modelis,
  • scenārija tehnika,
  • stratēģiju attīstīšana,
  • darbs ar vizualizācijas enkuriem,
  • struktūras skices ar figūrām,
  • laika līnija,
  • vizualizācijas metodes, ja nav zināms pasūtījuma saturs,
  • pašrefleksija sarežģītās situācijās, kurās jāpieņem lēmums.

Mērķauditorija: personāla vadības speciālisti, organizāciju un uzņēmumu vadības speciālisti, uzņēmumu un organizāciju konsultanti.

Semināra mērķis: piedāvāt semināra dalībniekiem praktiskas un ikdienā problēmu risināšanā izmantojamas sistēmiskās vizualizācijas metodes, kā arī sniegt ieskatu sistēmiskā darba specifikā (cirkulārā domāšana, neitralitāte, caurspīdīgums u.c.).

Semināra dalībnieku ieguvumi:
– jaunu, tūlīt praksē pielietojamu metožu apguve,
– zināšanas par sistēmisko pieeju problēmu risināšanā,
– praktiska pieredze sarežģītu situāciju risināšanā, izmantojot sistēmiskās vizualizācijas metodes

Semināra norise: priekšpusdienā: teorija un prakse, pēcpusdienā: darbs trijās grupās, kurās būs iespējams supervīzijas veidā risināt aktuālus jautājumus. Praktiskais darbs tiks papildināts ar teorētiskām zināšanām.
Semināru kopā, pārmaiņus un paralēli vada trīs sistēmiskās konsultēšanas speciālisti ar lielu pieredzi darbā uzņēmumos, kas nozīmē gan dažādus skatpunktus (kas sistēmiskajā terapijā ir tik būtiski) un daudz dažādu resursu.
Semināra norises laiks: 2020. gada 27 maijā plkst. 9.00 – 17.00. Dienas laikā paredzētas divi īsi pārtraukumi, kā arī garāks pusdienas pārtraukums.
Semināra norises vieta: Biznesa augstskola TURĪBA, konferenču zāle. Semināra dalībniekiem autostāvvieta – bezmaksas.

Dalības maksa:

Piesakoties semināram, spēkā stājas distances līgums, lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu.

Dalības maksā iekļauti semināra materiāli, kafijas pauzes, semināra tulkojums no vācu valodas latviešu valodā, nav iekļautas pusdienas.

Par dalību seminārā būs iespēja saņemt Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības izsniegtu apliecinājumu (12 akadēmiskās stundas).